Молодіжне об’єднання Київської організації Спілки дизайнерів України „ВАРТО”
розпочало активну діяльність направлену на розвиток творчої молоді України, в рамках якої
розроблено багато проектів (освітні, виставкові, інформаційні), метою яких є виведення
українського дизайну на світовий рівень. Одним з таких проектів є туристично-освітня
програма „АРТДИЗАЙНСВІТУ”. Ціллю програми є ознайомлення української творчої
молоді з кращими світовими тенденціями мистецтва, дизайну, реклами, фотографії та
архітектури.
Наша мета - виведення нашого сучасного мистецтва і дизайну на світовий рівень.
Бо саме через пізнання світових тенденцій сучасного мистецтва стане можливим розробка на
конкурентоспроможному рівні пізнаваний характер українського мистецтва і дизайну нашими
молодими спеціалістами.
„Моя хата скраю, нічого не знаю” - не наш принцип, наш принцип –
„Варто бути у центрі подій!”